بزرگنمائی
وبسایت برادران رزمی

راه اندازی شده در سال 1396
فناوری ها: php , html , css3 , javascript
www.razmico.com

بزرگنمائی
فروشگاه اینترنتی رُماکالا...

راه اندازی شده در سال 1395
فناوری ها: php , html , css3 , javascript
www.romakala.com

بزرگنمائی
وبسایت والس

راه اندازی شده در سال 1395
فناوری ها: php , html , css3 , javascript
www.valssanitary.com

بزرگنمائی
ماهان جامه

راه اندازی شده در سال 1394
فناوری ها: php , html , css3 , javascript
www.mahanjame.com

بزرگنمائی
گروه صنعتی یخنوشان

راه اندازی شده در سال 1395
فناوری ها: php , html , css3 , javascript
www.yakhnooshan.ir

بزرگنمائی
پرشین گسکت

راه اندازی شده در سال 1394
فناوری ها: php , html , css3 , javascript
www.persiangasket.com

بزرگنمائی
کیمیای سبز شرق

راه اندازی شده در سال 1395
فناوری ها: php , html , css3 , javascript
www.kimiayesabzco.com

بزرگنمائی
شرکت راد دار

راه اندازی شده در سال 1393
فناوری ها: php , html , css3 , javascript
www.raddarco.com

دیگر پروژه ها | از کارهای دیگر نیز دیدن کنید

تکنولوژی وب

درباره آتیار

آتی در زبان پارسی به معنی آینده می باشد که زمانی پیش روی ماست و یار به معنای دوست و همراه و همدل و همزبان است. آتیار با ترکیبی هوشمندانه از این دو کلمه بی شک می تواند یبانگر اعتقاد و دیدگاه ما برای این مهم باشد که همیشه در کنار مشتری خواهیم بود و او را برای رسیدن به هدفش کمک کنیم. دیدگاهمان این ست که هم از زاویه ای نزدیک و هم از زاویه ای کلی به مسایل می نگریم و آنها را مورد ارزیابی قرار می دهیم.