بزرگنمائی
پوستر لوستر مهدی

طراحی پوستر لوستر مهدی

بزرگنمائی
لوگو و ست اداری لوستر مهدی...

طراحی لوگو و ست اداری لوستر مهدی

بزرگنمائی
کارت دعوت مزون آیریس

طراحی کارت دعوت مزون آیریس

بزرگنمائی
کاتالوگ لوستر مهدی

طراحی کاتالوگ لوستر مهدی

بزرگنمائی
بیلبورد تیراژه هارمونی...

طراحی بیلبورد تیراژه هارمونی

بزرگنمائی
لوگو و ویزیت مزون آیریس...

طراحی لوگو و ویزیت مزون آیریس

دیگر پروژه ها | از کارهای دیگر نیز دیدن کنید

تکنولوژی وب

درباره آتیار

آتی در زبان پارسی به معنی آینده می باشد که زمانی پیش روی ماست و یار به معنای دوست و همراه و همدل و همزبان است. آتیار با ترکیبی هوشمندانه از این دو کلمه بی شک می تواند یبانگر اعتقاد و دیدگاه ما برای این مهم باشد که همیشه در کنار مشتری خواهیم بود و او را برای رسیدن به هدفش کمک کنیم. دیدگاهمان این ست که هم از زاویه ای نزدیک و هم از زاویه ای کلی به مسایل می نگریم و آنها را مورد ارزیابی قرار می دهیم.